Nowy Testament
 
Encyklopedia PWN
Nowy Testament,
w chrześcijaństwie nazwa drugiej części Pisma Świętego (Biblia);
zawiera najistotniejsze treści chrześcijaństwa: życie i naukę Jezusa Chrystusa oraz dzieje i wiarę jego pierwszych wyznawców; składa się z 27 utworów, określanych jako księgi (4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 21 listów, Apokalipsa św. Jana); prawie wszystkie powstały w 2. poł. I w. n.e.; słowo „testament” jest odpowiednikiem hebrajskiego berith i gr. diathḗkē oznaczających „przymierze”; podstawową treścią teol. N.T. jest ustanowienie przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa Nowego Przymierza, nowej relacji z ludźmi; w pojęciu chrześcijan zastąpiło ono stare przymierze, zawarte z Izraelem na górze Synaj (G. Mojżesza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia