Norwid-Neugebauer Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Norwid-Neugebauer Mieczysław, ur. 15 II 1884, Rzejowice k. Radomska, zm. 18 X 1954, Toronto,
generał;
przed I wojną świat. członek pol. organizacji wojsk.-niepodl.; 1914–17 w Legionach Pol., m.in. dow. 6. pułku piechoty oraz czasowo III Brygady Legionów; od XI 1918 w WP, m.in. VII–XII 1920 II zast. szefa Sztabu Generalnego i gł. Kwatermistrz; 1919 mianowany generałem brygady, 1924 generałem dywizji; inspektor armii: 1926–30 we Lwowie, 1932–35 w Toruniu, 1935–39 w Warszawie; 3 IX 1939–I 1940 szef Pol. Misji Wojsk. w Londynie; X 1942–1947 Szef Administracji Pol. Sił Zbrojnych; po demobilizacji osiedlił się w Kanadzie; Kampania wrześniowa 1939 r. w Polsce (Londyn 1941).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wojna polsko-bolszewicka, dowództwo frontu litewsko-białoruskiego w Wilnie w 1919, sztab dowództwa przed dawnym pałacem rosyjskiego generała Rennenkampfa w Wilnie. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Ignacy Boerner, Zdzisław Kowalski, Walery Sławek, Stanisław Rostworowski, Tintz, Stanisław Szeptycki, Mieczysław Norwid-Neugebauer, P. Sojkafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia