Norfolk. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Norfolk. Ustrój polityczny.
Od 1979 wyspa ma autonomię w sprawach lokalnych. Zarządza nią administrator mianowany przez gubernatora generalnego Australii i odpowiedzialny przed ministrem ds. terytoriów; władzę ustawodawczą w sprawach lokalnych sprawuje Zgromadzenie Ustawodawcze (9 członków, wybieranych na 3 lata), władzę wykonawczą — powoływana spośród jego członków 4-osobowa Rada Wykonawcza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia