Niewolnicze, Wielkie Jezioro
 
Encyklopedia PWN
Niewolnicze, Wielkie Jezioro, ang. Great Slave Lake, fr. Grand Lac des Esclaves,
jezioro polodowcowe w północno-zachodniej Kanadzie, w Terytoriach Północno-Zachodnich, na wys. 156 m;
Państwo: Kanada
Położenie względem poziomu morza: 156 m n.p.m.
Typ jeziora: wg genezy — lodowcowe; wg relacji z rzekami — przepływowe (wypływa Mackenzie); wg okresowości — stałe; wg warunków do rozwoju życia — oligotroficzne; wg zasolenia — słodkie
Powierzchnia akwenu: 28,6 tys. km2
Głębokość maksymalna: 600 m
Dopływy: Niewolnicza, Rzeka
Odpływy: Mackenzie
pow. 28,6 tys. km2, głęb. do 600 m (kryptodepresja); liczne wyspy; silnie rozwinięta linia brzegowa; zachodni brzeg niski, zalesiony, wschodni i północny — wysoki, porośnięty roślinnością tundrową; do W.J.N. uchodzi Rz. Niewolnicza, wypływa Mackenzie; zamarza na ok. 8 mies.; rybołówstwo; żegluga; gł. m. nad W.J.N.: Yellowknife — ośr. wydobycia złota.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia