Mackenzie
 
Encyklopedia PWN
Mackenzie
[məkẹnzi],
ang. Mackenzie River, fr. Mackenzie Fleuve,
najdłuższa rzeka w Kanadzie, gł. na obszarze Terytoriów Północno-Zachodnich;
Położenie w państwie: Kanada
Ujście: uchodzi do akwenu: Beauforta, Morze
Długość: 4 241 km (od źródeł rzeki Finlay; od Wielkiego Jeziora Niewolniczego — 1600 km)
Powierzchnia dorzecza: 1,8 mln km2
Przepływ średni: 12 600 m3/s (powyżej delty)
Główne rzeki zasilające: Peel, Niedźwiedzia, Wielka Rzeka, Liard
Główne miejscowości: Inuvik
powstaje z połączenia rz. Peace i Athabaska, wypływających z G. Skalistych i płynie jako Rz. Niewolnicza; po przepłynięciu Wielkiego Jez. Niewolniczego przyjmuje nazwę M.; dł. od źródeł Peace 4241 km (dł. od Wielkiego Jez. Niewolniczego 1600 km), pow. dorzecza 1760 tys. km2; uchodzi do M. Beauforta tworząc deltę; średni roczny przepływ 12,6 tys. m3/s; gł. dopływy: Liard, Peel (l.), Wielka Rz. Niedźwiedzia (pr.); zamarza na ok. 9 mies.; żegl. 2000 km od m. Fort Smith (nad Rz. Niewolniczą); gł. m. nad M.: Norman Wells, Inuvik (w delcie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia