Niemojewski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Niemojewski Stanisław z Lubieńca, data ur. nieznana, zm. 1620,
kasztelan elbląski, pamiętnikarz;
od ok. 1590 dworzanin król., 1593 uczestniczył w wyprawie koronacyjnej Zygmunta III Wazy do Szwecji; od 1603 podstoli koronny; do 1611 przebywał na dworze król., współpracownik Anny Wazówny, 1606 wysłany przez nią do Dymitra I Samozwańca; uwięziony 1606 w wyniku rewolty Rosjan; 1608 uwolniony, powrócił do kraju; kilkakrotny poseł z Wielkopolski na sejmy; 1617–18 wziął udział w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę; od 1615 kasztelan elbląski, od 1619 chełmiński; regalista, zwolennik ściślejszego związku Prus Król. z Polską; autor pamiętnika, w którym opisał przeżycia w niewoli ros. (1899).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia