Niemiecki Front Pracy
 
Encyklopedia PWN
Niemiecki Front Pracy, niem. Deutsche Arbeitsfront (DAF),
organizacja niem. pracodawców i pracowników;
utworzony 10 V 1933, w miejsce zlikwidowanych związków zawodowych; działał na podstawie rozporządzenia A. Hitlera z X 1934; jego powstanie zbiegło się z ustawowym ograniczeniem praw pracowniczych; przywódcą N.F.P. został kier. wydziału organizacyjnego NSDAP — R. Ley; czł. N.F.P. (ok. 25 mln 1942) zostali podzieleni na 18 wspólnot branżowych; wyspecjalizowaną organizacją zajmujacą się wolnym czasem i wypoczynkiem pracowników była Kraft durch Freude; rozwiązany X 1945 ustawą Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia