Newtona wzór wielomianowy
 
Encyklopedia PWN
Newtona wzór wielomianowy,
mat. wzór wyrażający całkowitą potęgę sumy liczb
x1, x2,... , xs:
,
gdzie n ≥ 0, a sumowanie przebiega po wszystkich układach a, b,... , k nieujemnych liczb całkowitych, dla których a + b +... + k = n.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia