Natolin
 
Encyklopedia PWN
Natolin,
dzielnica mieszkaniowa w Warszawie, w dzielnicy Warszawa-Ursynów, między Wolicą a Kabatami;
obszar intensywnego budownictwa wielorodzinnego; kompleks biurowo-mieszkaniowy Centrum Natolin; stacja metra Natolin; rezerwat leśny Las Natoliński (malownicza skarpa wiślana wysokość do 20 m, lasy grądowe i łęgowe). Zespół pałacowo-parkowy; na terenie lasu, gdzie za czasów Jana III Sobieskiego była Bażantarnia, ks. August Czartoryski 1780–83 zbudował (wg planów Sz.B. Zuga) klasycyst. pałacyk na planie prostokąta, z 2 ryzalitami od frontu i półotwartym owalnym salonem w elewacji ogrodowej; dekoracja mal. wnętrz V. Brenny. Po zniszczeniach 1794 restaurowany i przebudowany, gł. 1806–20, z inicjatywy Potockich, wg projektów Ch.P. Aignera; w 1. poł. XIX w. w Natolinie wzniesiono m.in. oficynę mieszkalną, stajnie, wozownie. Las przekształcono w pejzażowy park ang., gdzie H. Marconi zaprojektował (1834–38) m.in. świątynię dorycką, akwedukt rzymski, bramę mauretańską i sarkofag Natalii z Potockich Sanguszkowej (rzeźby L. Kauffmanna) — od jej imienia nazwa Natolin. Od 1892 własność Branickich; zdewastowany podczas II wojny światowej; 1945 przejęty przez Muzeum Nar., następnie Urząd Rady Ministrów (restauracja zabudowań i parku). Od 1994 siedziba Kolegium Eur. (filia College of Europe z siedzibą w Brugii).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Natolin, pałac (rycina M. Scholtza, 1840)fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia