Musakiosowie
 
Encyklopedia PWN
Musakiosowie, Muzakët,
albański ród możnowładców;
władali ziemiami położonymi wokół Beratu; od pocz. XIV w. M. byli wasalami Andegawenów, których wspierali w walkach z Serbami; najstarszego znanego przedstawiciela rodu Andrzeja I (zm. 1319) Karol Martel, król Neapolu, mianował marszałkiem; ich potęga umocniła się za jego wnuka, Andrzeja II, despoty Albanii; w latach 90. XIV w. M., jak inne rody albańskie, stawili opór najazdom Turków osmańskich; 1423 musieli uznać ich zwierzchnictwo, ale wzajemne walki nie ustawały; M. wzięli udział w antytureckim powstaniu Skanderbega, zapoczątkowanym 1443; po jego klęsce (1479) emigrowali do Włoch; na wygnaniu Jan napisał kronikę rodu (Historia e genealogia della casa Musachia 1514), która pozostaje cennym źródłem do dziejów Albanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia