Muratoriego kanon
 
Encyklopedia PWN
Muratoriego kanon,
najstarszy zachowany spis ksiąg Nowego Testamentu (Biblia), odnaleziony przez L.A. Muratoriego, opublikowany 1740;
pochodzi prawdopodobnie z 2. poł. II w.; łac. wykaz obejmuje wszystkie kanoniczne księgi prócz Listu do Hebrajczyków, Listu JakubaListów Piotra, włącza natomiast do kanonu Księgę Mądrości ze Starego Testamentu i z zastrzeżeniem — Apokalipsę Piotra; wymienia również wiele pism apokryficznych i sekciarskich, które zaleca wyłączyć z kanonu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia