Mongołów religie
 
Encyklopedia PWN
Mongołów religie,
wierzenia ludów mongolskich.
Najstarszą religią Mongołów był szamanizm; oprócz wielu mniejszych duchów dobrych i złych nacz. bóstwem męskim był Tengri, personifikacja Nieba o przydomkach Wieczny, Wszechmocny; ziemskim odpowiednikiem istot niebiańskich były matki Ziemi reprezentowane przez gł. boginię Ziemi — Etügen; centralna rolę w kulcie odgrywał szaman, zw. böge. Już przed powstaniem imperium mong. (XIII w.) Mongołowie stykali się z buddyzmem, islamem i nestorianizmem, ale religie te nie wyparły rodzimych wierzeń; od końca XVI w. jednak szamanizm zaczął szybko ustępować lamaizmowi (buddyzm tybetański); na pocz. XX w. szamanizm wyznawali tylko zachodni Buriaci. Polityka walki z religią prowadzona przez ZSRR, Chiny i Mongolię spowodowała niemal całkowity upadek życia rel. wśród Mongołów (w Mongolii do lat 90. istniał tylko jeden czynny klasztor buddyjski); w ostatnim okresie życie rel. buddystów mong. zaczyna się powoli odradzać.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia