Monako
 
Monako
od X w.
pod władzą Genui
od 1219
rządy rodu Grimaldich
8 I 1297
zajęcie zamku przez François Grimaldiego
od 1346
księstwo
1524–1641
pod protektoratem Hiszpanii
od 1641
pod protektoratem Francji
1793–1814
część Francji
1815
odzyskanie niezależności
od 1860
ponownie protektorat francuski
1861
odstąpienie Francji części terytorium
1863
założenie kasyna w Monte Carlo
od 1865
unia celna z Francją
od 1911
monarchia konstytucyjna
1942–44
okupacja niemiecka
2002
wprowadzenie euro
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia