Milicko-Głogowskie, Obniżenie
 
Encyklopedia PWN
Milicko-Głogowskie, Obniżenie,
zachodnia część Nizin Środkowopolskich;
pow. ok. 3,2 tys. km2; od południa otoczone wzgórzami Dalkowskimi i Trzebnickimi, od północy — Wzniesieniami Zielonogórskimi oraz polodowcowymi wysoczyznami Leszczyńską i Kaliską; O.M.-G. powstało podczas postoju lodowca zlodowacenia Warty; było wykorzystywane przez odpływające ku zachodowi wody lodowcowe; zachodnia część O.M.-G. jest odwadniana przez Odrę, wschodnia — przez jej prawy dopływ — Barycz; w kotlinach Żmigrodzkiej i Milickiej duże stawy rybne, częściowo o charakterze zbiorników naturalnych; kilka rezerwatów przyrody, w tym rezerwat ptaków Stawy Milickie (pow. 5,3 tys ha); gł. m.: Milicz, Żmigród, Nowa Sól.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia