Międzynarodowy Program Biologiczny
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Program Biologiczny, ang. International Biological Programme (IBP),
program, zainicjowany 1962, organizowany od 1964 w Międzynarodowej Radzie Unii Naukowej w celu zbadania produktywności biologicznej w typowych środowiskach i ekosystemach lądowych i wodnych Ziemi;
włączono doń badania nad przystosowaniem populacji ludzkich do zmieniających się warunków; realizowany do 1975.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia