Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry Wymowa(IUPAC Wymowa),
organizacja nauk., zał. 1918 w Londynie;
zajmuje się koordynacją badań i rozwojem współpracy międzynar. w dziedzinie chemii; w jej ramach działają komisje m.in. opracowujące jednolite słownictwo chem., rozpowszechniające nowe teorie i metody, organizujące międzynar. kongresy i konferencje; do Unii należą chemicy z ponad 45 krajów (m.in. z Polski, która zgłosiła swój udział 1919).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia