Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji, ang. International Federation of Information Processing Wymowa(IFIP Wymowa),
federacja zał. 1960 pod auspicjami UNESCO po pierwszym Świat. Kongresie Komputerowym (World Computer Congress, WCC), z siedzibą w Laxenburgu k. Wiednia (od 1995); zrzesza nar. organizacje związane z informatyką (zwykle stowarzyszenia profesjonalne, w niektórych krajach jednostki akademii nauk; Polskę w IFIP reprezentuje od 1960 PAN)
zadaniem IFIP jest prowadzenie badań w dziedzinie informatyki i jej zastosowań, a także koordynacja takich badań i pośredniczenie w międzynar. współpracy w tym zakresie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia