Międzynarodowa Federacja Archiwów Filmowych
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Federacja Archiwów Filmowych, fr. Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF),
organizacja zrzeszająca ponad 30 nar. archiwów film., zał. 1938 w Paryżu, z siedzibą w Brukseli;
zrzesza ponad 30 nar. archiwów film., m.in. Centralne Archiwum Film. (zał. 1956) w Warszawie; komitet wykonawczy i sekretariat w Paryżu; zajmuje się ochroną i rozpowszechnianiem filmów, wymianą informacji o filmach, książkach i czasopismach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia