Międzynarodowa Asocjacja Geodezji
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Asocjacja Geodezji (MAG), ang. International Association of Geodesy (IAG),
organizacja nauk. zajmująca się badaniami z dziedziny geodezji i dziedzin z nią związanych;
zał. 1886 (pod nazwą Association Géodésique Internationale), rozwiązana w czasie I wojny świat., 1919 reaktywowana w ramach Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki; badania w ramach MAG dotyczą m.in.: wyznaczania pozycji, opracowywania technologii kosm., wyznaczania pola grawitacyjnego Ziemi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia