Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (MUGG), fr. Union Géodésique et Géophysique Internationale (UGGI),
organizacja nauk., zał. 1919, z siedzibą w Paryżu;
zajmuje się inicjowaniem i koordynowaniem studiów oraz badań geodezyjnych i geofiz.; dzieli się na 7 asocjacji: geodezji, sejsmologii i fizyki wnętrza Ziemi, meteorologii i fizyki atmosfery, magnetyzmu ziemskiego i aeronomii, oceanografii fiz., nauk hydrolog. oraz wulkanologii i chemii wnętrza Ziemi; co 4 lata odbywają się zgromadzenia ogólne Unii i poszczególnych asocjacji; Polska należy do Unii od 1924 i jest w niej obecnie reprezentowana przez Kom. Nar. ds. MUGG przy PAN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia