Matki Bożej Ostrobramskiej obraz
 
Encyklopedia PWN
Matki Bożej Ostrobramskiej obraz,
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce oraz na Litwie i Białorusi;
przechowywany w Ostrej Bramie w Wilnie; cel licznych pielgrzymek, także z Polski; namalowany przez artystę pochodzącego zapewne ze środowiska wil. ok. 1620–1630, temperą na deskach dębowych; kilkakrotnie przemalowany olejno; przedstawia typ Marii Niepokalanie Poczętej; obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest wiernym powtórzeniem kompozycji flamandzkiego malarza M. de Vosa, wzorowanej z kolei na niderlandzkim miedziorycie z końca XVI lub pocz. XVII w.; na przeł. XVII i XVIII w. dodano barok., złoconą srebrną sukienkę wraz z 2 koronami, a 1849 — srebrny półksiężyc.
Kult obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, zainicjowany 1671 przez karmelitów, narastający od poł. XVIII w., pozostawał kultem lokalnym w obrębie W. Księstwa Litew., gdzie jednoczył wiernych obrządków łac. i wschodniego; ok. poł. XIX w. zaczął szybko nabierać charakteru ogólnokrajowego, o silnym zabarwieniu nar.-niepodległościowym, by w ostatniej ćwierci wieku zyskać rangę porównywalną z kultem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej; wzmożony po koronacji wizerunku (1927); mimo zmian polit. w wyniku II wojny świat., nie stracił na sile.
Bibliografia
M. Kałamajska-Saeed Ostra Brama w Wilnie, Warszawa 1990.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Matki Bożej Ostrobramskiej obraz, ok. 1620–30 — Ostra Brama w Wilniefot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia