Malta. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Malta. Gospodarka.
W 2. połowie lat 80. szybki rozwój gospodarczy kraju, do niedawna silnie związanego z Wielką Brytanią (brytyjskie bazy wojskowe, stocznie remontowe, przemysł metalowy); po 1987 prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, napływ kapitału zagranicznego i rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 44,7 tys. dolarów USA (2021). Dominującą gałęzią gospodarki są usługi, przede wszystkim turystyka; duże znaczenie mają usługi portowe (dokerskie, zaopatrywanie statków, obsługa jachtów) oraz korzystne warunki rejestrowania statków obcych armatorów (tania bandera). Przemysł dostarcza 10,2% wartości PKB, usługi 88,7%, rolnictwo 1,1% (2017); w usługach jest zatrudnionych 77,7% osób czynnych zawodowo (2016), w przemyśle i budownictwie — 20,7%, w rolnictwie — 1,6%.
Przemysł. Oprócz tradycyjnego przemysłu tekstylnego, spoż. (produkcja wina, piwa, konserw rybnych) i meblarskiego rozwój nowocz. przemysłu elektronicznego (firma Thomson) i elektrotechnicznego oraz chem., zwłaszcza kosmetycznego i farmaceutycznego; większość zakładów przem. skupiona w miastach wschodniego wybrzeża wyspy Malta.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 28,4% pow. kraju (2018); uprawa warzyw (pomidory, kalafiory), owoców cytrusowych, migdałów, fig, winorośli, tytoniu oraz bawełny i kwiatów; produkcja zbóż (pszenica, jęczmień, kukurydza) nie zaspokaja potrzeb wewn.; hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec; przybrzeżne połowy ryb. Lasy zajmują 0,9% pow. wyspy.
Turystyka. Liczne zabytki architektury, atrakcyjne plaże i sieć hoteli (ponad 70 tys. miejsc noclegowych) przyciągają turystów; 2005 odwiedziło Maltę 1,1 mln turystów, gł. z Wielkiej Brytanii, Niemiec; wpływy z turystyki 963 mln dol. USA.
Transport i łączność. Rozwinięty transport drogowy (3,1 tys. km dróg, w tym 87% utwardzonych, 2008) i żegluga przybrzeżna; brak linii kol.; gł. port mor. i lotn. — Valletta; połączenie promowe z Sycylią (Włochy) i Libią. Pod maltańską banderą pływają statki ponad 40 obcych armatorów (ok. 1,2 tys statków). Nośność floty handl. 38,7 mln DWT (2006).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 22,1 mld dol. USA (2021), importu — 21,4 mld dol. USA; eksport: maszyn i środków transportu, urządzeń elektronicznych, produktów chem.; import: produktów naft, maszyn, środków transportu, półproduktów, żywności; gł. partnerzy handl.: Włochy, Francja, W. Brytania, USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia