Malta. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Malta. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1974 Malta jest republiką. Należy do brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest prezydent, wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do Izby Reprezentantów (parlamentu) złożonej z 65 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem (mianowanym przez prezydenta), a sądowniczą niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia