Mąkosza Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Mąkosza Mieczysław, ur. 16 XI 1934, Cieszewla (gmina Baranowicze),
chemik organik;
od 1974 profesor Politechniki Warsz., od 1979 dyr. Inst. Chemii Org. PAN w Warszawie; od 1986 czł. PAN, od 1997 — PAU, także członek zagr. akad. nauk, m.in.: Niem. Akad. Przyrodników „Leopoldina”, Akad. Eur. oraz Międzynar. Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC); badania w dziedzinie syntezy org. i mechanizmów reakcji org., gł. katalizy w układach dwufazowych (tzw. katalizy przeniesienia fazowego), zwłaszcza w odniesieniu do reakcji karboanionów i halokarbenów; oprac. nową reakcję tzw. zastępczego nukleofilowego podstawienia wodoru w związkach aromatycznych (reakcja M.); 2012 Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; autor podręcznika Synteza organiczna (1972); laureat m.in. nagrody państw. I stopnia (1988), Nagrody Fundacji Alexandra von Humboldta (1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia