Majewski Karol Konstanty
 
Encyklopedia PWN
Majewski Karol Konstanty, ur. 17 III 1833, Denków k. Ostrowca Świętokrzyskiego, zm. 28 IX 1897, Warszawa,
brat Władysława, działacz polityczny; czł. Rządu Nar. w powstaniu styczniowym 1863–64;
w końcu lat 50. i w okresie manifestacji patriotycznych przywódca młodzieży Akad. Medyko-Chirurgicznej; początkowo pełnomocnik L. Mierosławskiego, następnie bliski współpracownik millenerów, współdziałał z Delegacją Miejską; w końcu 1861 wszedł w skład Dyrekcji obozu „białych”; VI 1862–V 1863 więziony; przy pomocy „białych” opanował ster Rządu Nar. i przez 3 mies. (14 VI–17 IX 1863) kierował powstaniem, licząc na pomoc Zachodu; wycofał się z rządu pod naciskiem opozycji; aresztowany 1864, 1866 zesłany do Wiatki; ok. 1880 wrócił do Warszawy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia