Macha liczba akustyczna
 
Encyklopedia PWN
Macha liczba akustyczna,
stosunek prędkości cząstki akustycznej ua do jej prędkości fazowej c: Ma = ua/c;
a.l.M. jest miarą wielkości zaburzenia ośr. przez falę sprężystą i określa stopień nieliniowości przy dużych natężeniach (miara zniekształcenia nieliniowego); w przypadku dźwięków słyszalnych jest bardzo mała (Ma < 1); np. dla progu bólu wynosi 10−6; ma zastosowanie w ultradźwiękowej diagnostyce med. i w akustyce podwodnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia