„Lwów i Wilno”
 
Encyklopedia PWN
„Lwów i Wilno”,
emigr. tygodnik polit., wyd. 1946–50 w Londynie;
w artykułach opowiadał się za powrotem ziem wschodnich do Polski, przeciwstawiał się utrwaleniu porządku polit. i terytorialnego w Europie wywołanego ustaleniami konferencji w Jałcie, prezentował kryt. stanowisko wobec polityki mocarstw zachodnich w stosunku do Polski w czasie II wojny światowej, podejmował temat życia polit. pol. emigracji powojennej; związany z działającymi poza krajem organizacjami skupiającymi osoby związane z Kresami; współpracownicy: J. Mackiewicz, M.K. Pawlikowski, W. Studnicki, W.A. Zbyszewski, redaktor nacz. S. Cat-Mackiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia