Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli
 
Encyklopedia PWN
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli, portug. Movimento Popular de Liberação de Angola (MPLA),
partia polit. w Angoli; zał. 1956 jako nielegalna organizacja wyzwoleńcza (siedzibą kierownictwa było Kongo),
zał. 1956 jako organizacja wyzwoleńcza opierająca się na plemieniu Mbundu; 1977–92 pod nazwą Lud. Ruch Wyzwolenia Angoli–Partia Pracy (MPLA–PT); partia rządząca w niepodległej od 1975 republice, do 1991 jedyna legalna, 1977–90 program marksist.; 1977–79 przewodniczący A.A. Neto, od 1979 — J.E. Dos Santos.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia