Lubiń
 
Encyklopedia PWN
Lubiń,
w. w woj. wielkopol., w pow. kościańskim (gmina Krzywiń), na Pojezierzu Krzywińskim.
opactwo benedyktyńskie zał. ok. 1070; XII–XVII w. ważny ośrodek kult., przy klasztorze wielka biblioteka, ośr. miniatorstwa; 1655 spustoszony przez Szwedów; 1793–1920 w zaborze pruskim; 1797 rząd pruski skonfiskował majątki klasztorne; 1836 kasata klasztoru; 1924 powrót benedyktynów. Romański kościół (przed 1111, rozbudowany w stylu got. 1444–62 i późnobarok. przed 1732) z późnobarok. wyposażeniem, klasztor (1617, przebudowa ok. poł. XVIII w.); rom.-późnogot. kościół filialny (pocz. XIII w., rozbudowa XVI w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia