Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN),
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1936, z siedzibą w Łodzi;
prowadzi badania nauk. (w tym dotyczące Łodzi i województwa), zajmuje się też działalnością wydawniczą i upowszechnianiem nauki; ma 6 wydziałów: językoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii, nauk hist. i społ., nauk mat.-przyr., nauk med. oraz nauk techn. i 15 komisji; współpracuje z Uniw. Łódz., Politechniką Łódz. i Oddziałem PAN w Łodzi; wydaje m.in. „Biuletyn Peryglacjalny” (od 1956 organ Międzynar. Unii Geogr.), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” «Sprawozdanie z czynności i posiedzeń ŁTN» oraz «Prace Wydziałów ŁTN».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia