Liga Polskich Rodzin
 
Encyklopedia PWN
Liga Polskich Rodzin (LPR),
ugrupowanie polit., zał. 2001 w Warszawie;
skupia działaczy wywodzących się m.in. ze środowisk ND, Młodzieży Wszechpolskiej, Porozumienia Polskiego, Ruchu Katolicko-Narodowego, Rodziny Radia Maryja; w programie odwołuje się do wartości chrześc. i nar., zasad solidaryzmu społecznego; LPR opowiada się m.in. za: ograniczaniem roli państwa w gospodarce (z zachowaniem własności państw. w najważniejszych sektorach), samowystarczalnością żywnościową kraju, polityką prorodzinną, wspieraniem budownictwa mieszkaniowego; przeciwstawiała się wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; gł. działacze: R. Giertych, M. Kotlinowski, J. Dobrosz; 2001–07 reprezentowana w sejmie i senacie; 2004–09 w Parlamencie Eur.; V 2006–VIII 2007 współrządząca w koalicji z PiS i Samoobroną; po przedterminowych wyborach X 2007 poza parlamentem (1,3% głosów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia