Liège
 
Encyklopedia PWN
Liège
[lje:ż] Wymowa,
flam. Luik, niem. Lüttich,
m. we wschodniej Belgii, na przedgórzu Ardenów, nad Mozą i jej dopływem Ourthe;
zespół miejski, obejmujący m.in. Herstal, Ougrée, Seraing i Grivegnée, ok. 450 tys.; Rzymskie Leodium, w VI w. osiedle targowe; od 721 siedziba biskupstwa (przeniesiona z Maastricht); od X w. księstwo biskupie w ramach cesarstwa niem.; ośr. polit. i kult. Dolnej Lotaryngii; w XIII–XIV w. rozwój górnictwa, następnie produkcja broni i sukiennictwo; w XIII–XVII w. powstania mieszczan przeciwko władzy biskupów; 1684 biskup Maksymilian Henryk z Wittelsbachów odebrał przywileje miasta i zapoczątkował rządy samowładne, które przetrwały do zajęcia księstwa przez wojska fr. 1792; 1815 przyłączono Liège do Niderlandów, 1830 do Belgii. Duży ośr. przemysłu i handlu; hutnictwo żelaza i metali nieżel., przemysł maszyn., zbrojeniowy, taboru kol., chem. (zakłady sodowe koncernu Solvay), szklarski, produkcja broni myśliwskiej; ośr. wydobycia węgla kam. o starych tradycjach; port śródlądowy połączony Kanałem Alberta z Antwerpią, węzeł kol. i drogowy o znaczeniu międzynar., port lotn.; ośr. nauk. i kult.: uniw. waloń. (zał. 1817), konserwatorium (zał. 1826), Król. Tow. Nauk. (zał. 1835); od 1951 międzynar. konkursy kompozytorskie na kwartet smyczkowy; ważny ośrodek turyst.; liczne muzea (m.in. waloń., sztuki współcz., szkła); kościoły, m.in.: katedra St. Paul (X, XIII–XVI w.), St. Martin (pocz. XVI w.), St-e Croix (X, XIV, XV w.), St. Jacques (XI, 1. poł. XVI w.), St. Jean (XI, XII, XVIII w.), St. Denis (XI, XV, XVIII w.), St. Barthélemy (XI–XII, XVIII w.), dawna rezydencja biskupów — ob. Pałac Sprawiedliwości (1. poł. XVI, XVIII, XIX w.), ratusz (XVIII w.), domy z XVI–XVIII w.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Liège, widok miasta fot. Z. Bochenek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia