Lidia
 
Encyklopedia PWN
Lidia, gr. Lydía,
staroż. kraina w zachodniej części Azji Mniejszej (obecnie w Turcji) ze stolicą w Sardes.
zamieszkana przez indoeur. Lidyjczyków; gł. m. Sardes; większe znaczenie od 1. poł. VII w. p.n.e. (kopalnie złota, dobrze rozwinięte rzemiosło, handel); w VI w. potężne państwo pod rządami Krezusa; 546 podbita przez Persów, utworzyła z Medią odrębną satrapię; po podboju Persji przez Aleksandra III Wielkiego (334), rozpadzie jego państwa i okresie walk (stanowiła przedmiot sporu Syrii z Pergamonem) przeszła do Attalidów; 133 p.n.e. przekazana przez ostatniego z nich, Attalosa III Filometora — Rzymowi, weszła w skład prow. Azja. Wierzenia mieszkańców Lidii są znane gł. z inskrypcji z VI–IV w. p.n.e.; w tym czasie Lidyjczycy otaczali kultem bogów czczonych przez Greków z Azji Mniejszej, a zwłaszcza Artemidę Efeską, Zeusa, Apollina, Dionizosa i Demeter oraz Kybele; czcili też bogów Luwijczyków — Sandasa i Tivdasa (słońce); mitologia Lidyjczyków jest znana jedynie z przekazów autorów antycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia