Liberia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Liberia. Gospodarka.
Słabo rozwinięty kraj rolniczo-surowcowy, zniszczony w wyniku długotrwałej wojny domowej; gospodarka w znacznej części kontrolowana przez kapitał zagraniczny (Liban, Indie, Chiny, Indonezja); pomoc zagraniczna (głównie USA, Japonia, kraje UE, Chiny) ograniczona wobec braku gwarancji właściwego jej wykorzystania przez instytucje rządowe (pomoc humanitarną prowadzą nadal organizacje pozarządowe); rozwój gospodarczy utrudnia ponadto embargo nałożone 2001 przez ONZ w związku z poparciem przez Liberię rebelii w Sierra Leone; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca 500 dolarów USA (2007); bezrobocie 80% (2004).
Rolnictwo. Rolnictwo zatrudnia ok. 70% czynnych zawodowo i wytwarza 76,9% produktu krajowego brutto (2002); gł. uprawą eksportową jest kauczukowiec (zbiory maleją w związku ze spadkiem cen na rynkach świat.), ponadto kawowiec, kakaowiec i palma olejowa; podstawowe rośliny żywieniowe to: maniok, ryż, banany, bataty, jams, trzcina cukrowa; chów zwierząt bardzo słabo rozwinięty, ze względu na występowanie muchy tse-tse; lasy dostarczają cennych gatunków drewna (m.in. heban, palisander); eksploatuje się także dziko rosnące drzewa kola, palmę olejową i rafię winodajną; rybołówstwo.
Przemysł.W przemyśle, który dostarcza zaledwie 5,4% wartości PKB (2002) pracuje 8% zatrudnionych. Niewielkie wydobycie złota i diamentów; nieeksploatowane złoża boksytów, rud miedzi, chromu, manganu, cynku, cyny, ołowiu, uranu; produkcja energii elektrycznej 509 mln kW·h (2003); przemysł przetwórczy słabo rozwinięty, gł. zakłady przerabiają lateks i olej palmowy.
Transport i łączność. Kraj tzw. wolnej (taniej) bandery (zarejestrowane ok. 1,7 tys. statków), pod względem nośności floty handl. zajmuje 2. miejsce w świecie (96,8 mln DWT — 2006), w tym większość przypada na tankowce; gł. porty mor.: Monrovia i Buchanan (połączone liniami kol. z ośr. górn.); dł. linii kol. 490 km (nieużywana po zniszczeniach wojennych); dł. dróg wynosi 10,6 tys. km, z czego zaledwie 6% ma twardą nawierzchnię (2004); międzynarodowy port lotniczy Roberts w Monrovii. Słabo rozwinięta sieć telefoniczna — 6,9 tys. abonentów (2002).
Handel zagraniczny. Ujemny bilans handl.; eksport (195 mln dol. USA, 2005) kauczuku, drewna, kawy, kakao; import (1,2 mld dol. USA) żywności, maszyn, ropy naft.; handel gł.: z Koreą Południową, Belgią, Japonią, Singapurem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia