Legiony polskie
 
Encyklopedia PWN
Legiony polskiena Węgrzech,
ochotnicze formacje wojskowe tworzone na Węgrzech 1848–49, podczas wojny między rewolucyjnymi Węgrami a Austrią;
większością oddziałów dowodził gen. J. Wysocki; uczestniczyły w wiosennej ofensywie wojsk węgierskich; odrębny legion polski uformował J. Bem w Siedmiogrodzie; po klęsce rewolucji węgierskiej legioniści znaleźli schronienie w Turcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia