Leciejewicz Lech
 
Encyklopedia PWN
Leciejewicz Lech, ur. 26 I 1931, Poznań, zm. 23 III 2011, tamże,
archeolog i historyk;
od 1973 profesor uniwersytetu wrocł.; od 1996 czł. PAU; od 1975 czł. Kom. Wykonawczego Międzynar. Unii Archeologii Słow., od 1991 — Rady Stałej Międzynar. Unii Nauk Pra- i Protohist.; badacz kultury średniow. Polski, Słowiańszczyzny i Europy; prowadził prace wykopaliskowe w Polsce (m.in. w Kołobrzegu), we Włoszech, Francji, Hiszpanii; autor ok. 300 prac nauk., m.in. Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim (1962), Miasta Słowian Północnopołabskich (1968), Normanowie (1979), Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy (1989, wyd. wł. 1991), Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej (2000), za którą 2002 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia