Le Prince Louis Aimé Augustin
 
Encyklopedia PWN
Le Prince
[lö pręs]
Louis Aimé Augustin, ur. 28 VIII 1842, Metz, zaginął 16 IX 1890, między Dijon a Paryżem(?),
francuski wynalazca, prekursor kinematografii;
pracował (m.in. jako malarz, fotograf, konstruktor) w Wielkiej Brytanii, USA i Francji; w młodości był częstym gościem w pracowni J.L.M. Daguerre’a, który był przyjacielem jego ojca; studiował chemię na uniwersytecie w Lipsku; 1866 przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. założył z żoną szkołę sztuki użytkowej w Leeds; w czasie wojny francusko-pruskiej 1870–71 jako oficer armii francuskiej przeżył oblężenie Paryża; 1881 przeprowadził się do Nowego Jorku; 1886, zainspirowany pracami E. Muybridge’a, skonstruował kamerę filmową z 16 obiektywami, następnie 1888 — kamerę jednoobiektywową mogącą służyć zarazem jako projektor filmowy (obecnie obydwie w Muzeum Nauki w Londynie); za jej pomocą wykonał na papierowej taśmie filmowej serie zdjęć (10–20/s): swojej rodziny w ogrodzie oraz ruchu ulicznego na moście w Leeds (przechowuje się kopie fotograficzne wykonane w latach 30. XX w. z zachowanych fragmentów taśmy); uchodzą one za pierwsze filmy świata (powstały 7 lat przed oficjalnymi narodzinami kinematografii); dalsze prace Le P. (m.in. nad doskonaleniem projekcji) przerwało jego zaginięcie w nie wyjaśnionych okolicznościach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia