Langer Susanne Katherina Knauth
 
Encyklopedia PWN
Langer
[lạ̈ŋər]
Susanne Katherina Knauth, ur. 20 XII 1895, Nowy Jork, zm. 17 VII 1985, Old Lyne (stan Connecticut),
filozof amerykański.
Córka emigrantów niem.; uczennica A.N. Whiteheada. W 1927–42 wykładowca nauk filoz., humanist. i prawnych w Radcliffe, Wellesley i Smith College; 1943 wykładała na uniwersytecie w Delaware, 1945–50 profesor Uniw. Columbia w Nowym Jorku, 1954–62 — Connecticut College; od 1966 dziekan Philadelphia College of Fine Arts; tłumaczka dzieł E. Cassirera. Dla L. język i nauka stanowiły symbolizm myślowy, natomiast sztuka — symbolizm uczuć; to właśnie rozszerzenie pojęcia symbolu, wykraczające poza język, było doniosłym elementem jej koncepcji; semantykę sztuki L. traktowała jako nową formę filozofii sztuki i wyobrażała jako log. analizę symboli artyst.; jej ogólna koncepcja filozofii, sprowadzająca się do analizy znaczeń, uznawała istnienie znaczeń niedyskursywnych występujących poza obszarem myśli; przyjmowała, że jest możliwa ścisła analiza znaczeń w innych dziedzinach niż poznanie intelektualne. Autorka: The Cruise of the Little Dipper, and Other Fairy Tales (1924), The Practice of Philosophy (1930), An Introduction to Symbolic Logic (1937), Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki (1942, wyd. pol. 1976), Language and Myth (1946), Feeling and Form: A Theory of Art (1953), Problems of Art (1957), Philosophical Sketches (1962), Mind: An Essay of Human Feeling (t. 1–3 1967–82).
Włodzimierz Łagodzki
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia