Kurnal Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Kurnal Jerzy, ur. 20 VIII 1924, Rzeszów, zm. 24 IX 2010, Warszawa,
ekonomista; specjalista z zakresu organizacji i zarządzania;
od 1968 profesor SGPiS (obecnie SGH); 1968–78 redaktor naczelny kwartalnika „Problemy Organizacji”; członek Towarzystwa Naukowych Organizacji i Kierownictwa (1968–78 wiceprezes), w latach 70. konsultant WHO; od 1989 członek Międzynarodowej Organizacji Społeczno-Charytatywnej Lions’ Club; bada tradycyjne i współczesne teorie organizacji i zarządzania, zagadnienia efektywnego popytu w ekonomii keynesowskiej, tradycyjne i nowoczesne metodologie badań organizacji w skali światowej, style zarządzania, procesy informacyjno-decyzyjne; zajmuje się też zagadnieniami polskiej prakseologicznej teorii organizacji, problematyką z zakresu kierowania procesami nauczania i wychowania oraz organizacji ochrony zdrowia i rozwoju sprawności fizycznej młodzieży; główne prace: Zarys teorii organizacji i zarządzania (1969–70), O sprawności i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyzmie (1972, współautor i redaktor), Teoria organizacji i zarządzania (1979–80, współautor i redaktor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia