Kupiec-Węgliński Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Kupiec-Węgliński Jerzy, ur. 11 VII 1951, Warszawa,
chirurg, trensplantolog, immunolog;
od 1997 prof. w Uniwersytecie Harvarda w Bostonie (gdzie pracuje od 1979); od 2002 także Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles; od 2005 członek PAN; badania z immunologi transplantacyjnej, dotyczące m.in. recyrkulacji limfocytów; immunosupresji, biologii cytokin, tolerancji immunologicznej i niedokrwiennego uszkodzenia przeszczepów; m.in. jego badania nad rolą interleukiny 2 (IL-2) przyczyniły się do wprowadzenia nowego leku immunosupresyjnego, skutecznego w zwalczaniu odrzucania przeszczepów narządowych — przeciwciała monoklonalnego przeciwko receptorowi IL-2.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia