Kuala Lumpur
 
Encyklopedia PWN
Kuala Lumpur
[malajskie, ‘bieg mulistych rzek’],
stolica Malezji, na zachodnim wybrzeżu Płw. Malajskiego, u zbiegu rz.: Kelang i Gombak;
od 1974 tworzy Terytorium Federalne. Powstało ok. 1860 jako osada chiń. robotników wydobywających cynę; rozwijało się dzięki wzrastającej eksploatacji cyny i zakładaniu plantacji kauczukowca na Płw. Malajskim; od 1882 stol. sułtanatu Selangor; od 1948 stol. Federacji Malajskiej, od 1963 — Federacji Malezji. Wraz z Petaling Jaya, Ampang, Serdang Barce i in. tworzy zespół miejski. Główny ośr. przem., finansowy i kult. kraju; wytwarza ponad 40% produkcji przem. Malezji: montownie samochodów osobowych (m.in. Toyota), ciężarowych i motorowerów, produkcja radioodbiorników, telewizorów kolorowych, urządzeń klimatyzacyjnych, półprzewodników (na eksport), huta cyny, poza tym fabryka opon, łuszczarnie ryżu, przetwórnie kakao; siedziba międzynar. banków i towarzystw ubezpieczeniowych, giełda towarowa (kauczuk, olej palmowy, cyna); Uniw. Malajski (zał. 1962), politechnika (zał. 1954), Inst. Kauczuku (zał. 1925), muzeum nar.; świątynie buddyjskie, hinduskie, meczety, w tym nowoczesny meczet z minaretem o wys. 73 m; liczne parki i ogrody (ogród zool.); węzeł drogowy i kol. (połączenie z Port Kelang), międzynarodowy port lotniczy (Subang). W pobliżu, w dolinie rz. Kelang wydobycie rud cyny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kuala Lumpur, Petronas Towers (Malezja)fot. Glob 4/J. Piwowarczyk
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia