Księgi Królewskie
 
Encyklopedia PWN
Księgi Królewskie,
w Biblii dwuczęściowy utwór historyczny, obejmujący dzieje królestw Judy i Izraela od schyłku rządów Dawida (X w. p.n.e.) do upadku Jerozolimy (586 p.n.e.);
większość tekstu Ksiąg Królewskich powstała zapewne pod koniec VII w. (za panowania Jozjasza), całość w VI w. p.n.e. w Babilonii; Księgi Królewskie korzystają z dawniejszych kronik i zawierają dość wiarygodne wiadomości historyczne o opisywanym okresie, jeśli pominąć pewne wątki legendarne i nieścisłości chronologiczne; niekiedy 1–2 Księgi Samuela1–2 K.K. określa się łącznie jako 1–4 K.K. lub 1–4 Księgi Królów; wymienione księgi tworzą jeden cykl.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia