Krates z Mallos
 
Encyklopedia PWN
Krates z Mallos, Krátēs, żył w 1. poł. II w. p.n.e.,
uczony grecki;
anomalista (zwolennik nieregularności w gramatyce), przywódca pergameńskiej szkoły filol.; ok. 168, jako uczestnik poselstwa króla Pergamonu do Rzymu, wygłaszał wykłady na temat zagadnień językowych; autor egzegetyczno-kryt. komentarza do Iliady i Odysei Homera, w którym przedstawiał alegoryzującą interpretację obu eposów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia