Korsuń Szewczenkowski
 
Encyklopedia PWN
Korsuń Szewczenkowski, Korsuń-Szewczenkiwśkyj, Korsun'-Shevchenkivs'kyi, do 1944 Korsuń,
m. na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, nad rz. Roś (dopływ Dniepru).
założony 1132 na terenie Rusi Kijowskiej; w XIV w. włączony do W. Księstwa Litew., 1569 przyłączony do Korony; 1648 bitwa między wojskami kozacko-tatar. (dow. B. Chmielnicki) a armią pol. (dow. — hetmani M. Potocki i M. Kalinowski), zakończona klęską wojsk pol. (obaj hetmani dostali się do niewoli); od 1793 w zaborze ros.; 1922–91 w Ukr. SRR; w czasie II wojny światowej operacja zaczepna wojsk sowieckich II 1944 doprowadziła do okrążenia i likwidacji w rejonie K.S. dużego zgrupowania wojsk niemieckich. Przemysł maszyn. (obrabiarki), odzieżowy, spoż.; muzeum; pałac (1787) i park (XIX w.) S. Poniatowskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia