Konserwatywna Partia Kanady
 
Encyklopedia PWN
Konserwatywna Partia Kanady, ang. Conservative Party of Canada, fr. Parti conservateur du Canada,
kanad. partia polit.;
skonsolidowała się po 1867 jako Partia Liberalno-Konserwatywna pod przywództwem J.A. Macdonalda, pierwszego premiera Kanady; przeszła wiele zmian organiz. i nazwy; rządząca 1867–73, 1878–96, 1911–21, 1926, 1930–35; od 1942 Postępowo-Konserwatywna Partia Kanady, rządząca 1957–63 (premier J. Diefenbaker), 1979–80 i 1984–93 (m.in. B. Mulroney); opowiadała się za liberalną, wolnorynkową polityką gosp., ograniczeniem ingerencji rządu w sprawy gosp. i społ., udziałem Kanady w NATO i ścisłymi więziami z USA (strefa wolnego handlu); 2003 większość partii połączyła się z Sojuszem Kanad., tworząc KPK, która po zwycięstwie I 2006 w wyborach utworzyła mniejszościowy rząd, premierem został S. Harper.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia