Kołomieńskie
 
Encyklopedia PWN
Kołomieńskie, Kołọmienskoje,
dawniej wieś na południowy wschód od Moskwy, na wysokim (pr.) brzegu rz. Moskwa, od 1960 w granicach miasta.
zachowała się pomnikowa cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego (1532), ufundowana przez cara Wasyla III — pierwsza budowla w sakralnej architekturze ruskiej łącząca tradycje bizant. z budownictwem rodzimym, wpisana na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO; muzeum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia