Kolegium Europejskie
 
Encyklopedia PWN
Kolegium Europejskie, ang. College of Europe, fr. College d’Europe,
wyższa uczelnia oferująca jednoroczne studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej;
utworzone 1949, w wyniku Kongresu Haskiego, z gł. siedzibą w Brugii, od 1994 ma także filię w Natolinie (Warszawa); K.E. przyjmuje kandydatów, którzy ukończyli studia prawne, ekon. lub politologiczne, z biegłą znajomością 2 języków — ang. i fr.; K.E. jest ponadto ważnym ośrodkiem badań nad integracją eur. oraz centrum przygotowawczym kadr nauk. i urzędniczych zajmujących się tą problematyką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia