Klemens z Ochrydy
 
Encyklopedia PWN
Klemens z Ochrydy, Kliment Ochridski, święty, ur. ok. 840, zm. 916,
słow. pisarz religijny;
od 893 biskup Ochrydy (pierwszy biskup Bułgarii, obejmującej wówczas obszar ob. Macedonii Północnej, gdzie leży Ochryda); uczeń św. Cyryla i Metodego, brał udział w działalności misyjnej obu braci na Morawach (od 863); zał. piśmienniczą szkołę ochrydzką kultywującą tradycję głagolicką; wykształcił wielu uczniów i duchownych słow., patronował rozwojowi budownictwa sakralnego; autor kazań i mów pochwalnych, przypuszczalnie również obszernych żywotów Cyryla i Metodego zw. Legendami panońskimi; przełożył ponadto Triodon kwietny — cykl nabożeństw od Wielkiejnocy do Pięćdziesiątnicy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia