Karnak
 
Encyklopedia PWN
Karnak, Al-Karnak,
miejscowość w Egipcie, ok. 5 km na północ od Luksoru, na terenie staroż. Teb.
Rozległy zespół ruin obejmujący 3 okręgi świątynne: Amona, Mut i Montu; największy centralny okręg, poświęcony Amonowi, ze świątynią rozbudowywaną od końca III tysiącl. p.n.e. po czasy rzym., z ciągiem dziedzińców poprzedzonych od strony południowej pylonami, z kilkoma mniejszymi świątyniami (m.in. Chonsu, Ptaha i Ozyrysa), jeziorem świętym, pałacem arcykapłana, ogrodem, licznymi pomieszczeniami adm. i gosp.; okręg północny ze świątyniami Montu i Maat; okręg południowy ze świątyniami m.in. Mut i Chonsu oraz obszernym jeziorem świętym; szczytowy okres rozwoju Karnaku to czasy Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.); powstała wówczas większość budowli, w tym monumentalna sala hypostylowa o 134 kolumnach (12 środkowych o wys. 23 m); okręg centralny był połączony z przystanią na Nilu aleją baraniogłowych sfinksów; aleje sfinksów prowadziły także do okręgu południowego i do świątyni w Luksorze.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Karnak, świątynia Amona, XX–XVIII w. p.n.e.fot. W. Konikowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Karnak, aleja sfinksów baraniogłowych (Egipt)fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Karnak, obelisk Totmesa I fot. M. Dzwonkowska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Karnak, relief z Sali Hypostylowej przedstawiający faraona przed Amonem i boginią Nut, XVIII dynastiafot. W. Jerke/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia