Kafrowie
 
Encyklopedia PWN
Kafrowie,
nazwa nadana południowym i wschodnim ludom Bantu przez Arabów (arabski kafir ‘niewierny’) w czasie wojen kolonialnych (zw. wojnami kafrskimi), prowadzonych przez Burów i Brytyjczyków z Zulusami i Khosa XVIII–XIX w.;
nazwa Kafrowie została rozpowszechniona przez zachodnią literaturę i historiografię, obecnie nie jest używana.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia